Odkryj możliwości edukacyjne w Hiszpanii na Targach Edukacyjnych – STUDIA W HISZPANII!

Zapraszamy serdecznie na Targi Edukacyjne STUDIA W HISZPANII, które odbędą się 21 października 2023 r. w Instytucie Cervantesa przy ul. Nowogrodzkiej 22 w Warszawie, w godzinach 10:00 – 17:00. Jest to wspólna inicjatywa Hiszpańskiej Służby ds. Umiędzynarodowienia Edukacji (SEPIE), Instytutu Cervantesa w Warszawie i Departamentu Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Głównym celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie szerokiej i zróżnicowanej oferty akademickiej hiszpańskich uniwersytetów. Odzwierciedla ona zaangażowanie Hiszpanii w zapewnianie polskim studentom wysokiej jakości możliwości edukacyjnych.

Targi są dostępne bezpłatnie dla szerokiej publiczności, mogą wziąć w nich udział polscy maturzyści, studenci i ich rodziny, zainteresowani poznaniem programów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Trzeba jedynie wcześniej zarejestrować się na stronie.

W Polsce działa 14 szkół średnich, których uczniowie realizują programy dwujęzyczne w języku hiszpańskim. W całym kraju uczy się w nich łącznie 6000 uczniów, z czego prawie 1000 w warszawskich szkołach średnich jest potencjalnie zainteresowanych studiami oferowanymi przez hiszpańskie uniwersytety.

Korzyści z wydarzenia

Nadszedł czas, aby dokładnie przyjrzeć się możliwościom kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim, podyplomowym i doktoranckim na niektórych hiszpańskich uniwersytetach publicznych i prywatnych. Hiszpańska oferta edukacyjna ma wiele do zaoferowania polskim studentom, a te targi chcą być otwartym oknem na wszystkie te możliwości.

Będzie to wyjątkowa okazja, aby bliżej poznać ofertę edukacyjną hiszpańskich uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego oraz podzielić się powinowactwami kulturowymi i dziedzinami wspólnych zainteresowań w zakresie badań naukowych i akademickich.

Mamy nadzieję, że spotkamy się na Targach Edukacyjnych – STUDIA W HISZPANII (Polska 2023) i będziemy częścią Twojej edukacyjnej podróży w przyszłość!

Dowiedz się dlaczego warto
studiować w Hiszpanii

Rośnie liczba polskich studentów na hiszpańskich uczelniach. Polscy studenci wykazują się coraz częściej znajomością języka hiszpańskiego dzięki programom dwujęzycznym promowanym przez Biuro Edukacji Ambasady Hiszpanii w polskich szkołach średnich, a także ze względu na coraz lepszą ofertę akademicką studiów w języku angielskim. Obecnie, według Zintegrowanego Systemu Informacji Uniwersyteckiej (SIIU), liczba polskich studentów studiujących w Hiszpanii wynosi około 2 tys. osób.

W obszarze rosnącej mobilności polskich studentów, nauczycieli i pracowników naukowych oraz w ramach programu Erasmus+ i Study Abroad, Hiszpania jest krajem, do którego przyjeżdża najwięcej uczestników wymian z Polski i jednym z preferowanych partnerów pod względem liczby wspólnych projektów.

REJESTRACJA

Poznaj ofertę
10 hiszpańskich uniwersytetów

PROGRAM

STUDIA W HISZPANII

11:00-11:30

Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE)

Strategie internacjonalizacji na UDC: komponenty językowe, techniczne i społeczne

(Internationalisation strategies at UDC: Linguistic, Technical and Social Components)

11:30-12:00

Universidade da Coruña

Universidad de Castilla-La Mancha: Uniwersytet Twojego życia.

(Universidad de Castilla-La Mancha: la universidad de tu vida)

12:00-12:30

Universidad de Castilla-La Mancha

The University of Oviedo: Tam gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością w zielonym i niedrogim regionie.

(The University of Oviedo: Tradition and Modernity Meet in a Green and Affordable Region)

12:30-13:00

Universidad de Oviedo

Możliwości nauczania zdalnego w Hiszpanii

(Possibilities of Distance Learning in Spain)

13:00-13:30

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Atlantycki most

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Atlantic Bridge)

13:30-14:00

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Valladolid zaskoczy cię

(La Universidad de Valladolid te va a sorprender)

14:00-14:30

Universidad de Valladolid

MIEJSCE

instytut

Instytut Cervantesa w Warszawie
ul. Nowogrodzka 22

Telefon: +48 22 501 39 00

Instytut Cervantesa jest hiszpańską instytucją państwową utworzoną w 1991 roku przez Państwo Hiszpańskie. Jego celem jest upowszechnianie i nauczanie języka hiszpańskiego oraz propagowania dorobku kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą.

Główna siedziba Instytutu mieści się w Madrycie, ale jest on obecny w ponad 60 miastach całego świata. W Polsce Instytut Cervantesa został otwarty w listopadzie 1994 roku w Warszawie (w 2004 roku w Krakowie) i mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 22.

Działalnością Instytutu Cervantesa kieruje Rada Patronacka, której Prezesem Honorowym jest Król Hiszpanii a Przewodniczącym premier rządu hiszpańskiego. Obecnie stanowisko Naczelnego Dyrektora Instytutu Cervantesa piastuje pan Luis García Montero.

Członkami Rady Patronackiej zawsze byli i są ważni przedstawiciele kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Dyrektorem Instytutu Cervantesa w Warszawie jest pan Abel Antolín Murcia Soriano.

Działalność Instytutu Cervantesa opiera się na trzech stabilnie skonstruowanych filarach - kursach, działalności kulturalnej i sieci bibliotek IC na całym świecie. Tak pomyślana struktura, nasz profesjonalizm i dbałość o stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług czyni z nas znaczącą instytucję, tak w dziedzinie nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego, jak działalności kulturalnej świata hiszpańskojęzycznego poza jego granicami, jak również jako źródła informacji o charakterze bibliograficznym i społeczno-kulturalnym.

SEPIE

instytut

Hiszpańska Służba ds. Umiędzynarodowienia Edukacji (SEPIE) - organizacja podlegająca Ministerstwu ds. Uniwersytetów, jest organem publicznym, którego funkcje obejmują międzynarodową prezentację hiszpańskiego szkolnictwa wyższego i jego oferty, a także międzyuczelnianą mobilność studentów, nauczycieli akademickich i badaczy. SEPIE jest w Hiszpanii Narodową Agencją programu Unii Europejskiej Erasmus+ w obszarach edukacji i szkoleń. Erasmus+ to sztandarowy program Unii Europejskiej na rzecz międzynarodowej mobilności akademickiej.

PATRONAT

instytut